Những giải pháp pháp lý nhằm kiểm soát các giao dịch tư lợi trong hoạt động doanh nghiệp nhà nước ở Việt nam

Những giải pháp pháp lý nhằm kiểm soát các giao dịch tư lợi trong hoạt động doanh nghiệp nhà nước ở Việt nam
Other Titles: The legal solution to control the trading interests of state-owned enterprises operating in Vietnam
Authors: Trần, Thị Lan
Keywords: Luật kinh tế;Doanh nghiệp nhà nước;Pháp luật Việt Nam;Luật doanh nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 122 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2308
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Advertisements

Thực tiễn thực hiện các biện pháp bảo đảm trong hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Thực tiễn thực hiện các biện pháp bảo đảm trong hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Other Titles: Practical implementation of guarantees of commercial banks in Vietnam
Authors: Nguyễn, Thị Lương
Keywords: Luật kinh tế;Luật ngân hàng;Pháp luật Việt Nam;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 113 tr.
Abstract: Luận văn đã phân tích những vấn đề tổng quan nhất về các biện pháp bảo đảm trong hoạt động của các ngân hàng thương mại ( sau đây gọi là NHTM) ở Việt Nam đồng thời phân tích thực tiễn thực thi các quy định của pháp luật về các biện pháp này trong hoạt động của các NHTM nhằm thấy rõ những điểm tích cực và đặc biệt là phân tích sâu, làm rõ các đểm còn hạn chế trong pháp luật cũng như trong thực thi các quy định này. Trên cơ sở phân tích đó, luận văn đã đề ra phương hướng hoàn thiện và những kiến nghị cụ thể một số giải pháp bước đầu góp phần sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực này, tạo hành lang pháp lý an toàn, thông thoáng, phù hợp với điều kiện thực tiễn và xây dựng các giải pháp tổng thể khác nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả quá trình tổ chức, thực thi các biện pháp bảo đảm trong hoạt động của các NHTM ở Việt Nam từ phía cơ quan có thẩm quyền cũng như từ phía các NHTM, bên bảo đảm. Qua đó bảo đảm an toàn cho hoạt động của nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính – tín dụng nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bên tham gia giao dịch, đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2504
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Authors: Nguyễn, Ngọc Linh
Keywords: Luật kinh tế;Luật đất đai;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Implementaion of Law on complaints and denunciations settlement in Quang Ninh province
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2321
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
Other Titles: Guarantee Issue at SHB
Authors: Lê, Hải Phượng
Keywords: Luật kinh tế;Hợp đồng;Luật ngân hàng;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 85 tr.
Abstract: Luận văn là công trình nghiên cứu pháp luật bảo lãnh ngân hàng, cụ thể hơn là bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo các quy định hiện hành và thực tiễn hoạt động bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại SHB, không trùng lặp với các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố. Các kết quả luận văn đạt được bao gồm: – Một là, làm rõ khái niệm và đặc điểm của Bảo lãnh, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng của ngân hàng; chức năng, vai trò của bảo lãnh thực hiện hợp đồng; các quy định pháp luật hiện hành về bảo lãnh thực hiện hợp đồng. – Hai là, đánh giá vai trò hoạt động bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại SHB; phân tích một số quy định nội bộ của SHB về bảo lãnh thực hiện hợp đồng ; đưa ra những hạn chế, bất cập về mặt pháp lý cũng như thực tiễn hoạt động bảo lãnh tại SHB. – Ba là, trên cơ sở những nguyên nhân dẫn đến những bất cập, hạn chế trong thực tiễn hoạt động bảo lãnh thực hiện hợp đồng SHB luận văn đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại SHB cũng như những giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2675
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại Việt Nam
Other Titles: The theoretical issues and practical on Legal Consulting Contract for Enterprises in Vietnam
Authors: Nguyễn, Thị Đan Phương
Keywords: Luật kinh tế;Tư vấn pháp luật;Hợp đồng;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 79 tr.
Abstract: Luận văn đề cập những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp ở Việt Nam, thực trạng pháp luật Việt Nam với những quy định hiện hành và thực tiễn áp dụng loại hợp đồng này; từ đó, đưa ra định hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tư vấn pháp luật. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp phần tạo ra cái nhìn tổng quan về hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp để qua đó, hướng tới khả năng thực hiện một cách hiệu quả hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trong nền kinh tế nước ta hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2480
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn theo pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam

Kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn theo pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Phương Linh
Keywords: Luật kinh tế;Quảng cáo gây nhầm lẫn;Luật cạnh tranh;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 70 tr.
Abstract: Luận văn tập trung nghiên cứu về hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn, thực trạng của hành vi này ở Việt Nam và hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. Đây là một trong các biện pháp giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như quyền lợi của những doanh nghiệp chân chính
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2456
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

So sánh pháp luật Việt Nam và Malaysia về mô hình quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng

So sánh pháp luật Việt Nam và Malaysia về mô hình quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng
Other Titles: Comparative study between Vietnamese and Malaysian law on model and asset management of credit institutions
Authors: Nguyễn, Thị Phương Nga
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Pháp luật Malaysia;Mô hình quản lý tài sản
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 103 tr.
Abstract: Mô hình Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) mới đi vào hoạt động hơn 1 năm nhưng kết quả hoạt động của VAMC đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập cần phải tháo gỡ để tăng cường hiệu quả hoạt động cho VAMC. Luận văn đã nghiên cứu thực trạng hoạt động của VAMC có sự so sánh mô hình VAMC với mô hình công ty quản lý tài sản quốc gia (Danaharta) của Malaysia, qua đó rút ra những kinh nghiệm có thể tham khảo học học, đồng thời, chỉ ra các vướng mắc, bất cập phát sinh và đề xuất về định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình VAMC.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2511
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Luật bảo hiểm xã hội và thực tiễn thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Luật bảo hiểm xã hội và thực tiễn thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội
Other Titles: Compulsory social insurance in Social Insurance Law and how it actually works in Hanoi city
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: Luật kinh tế;Bảo hiểm xã hội;Luật Bảo hiểm;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 97 tr.
Abstract: Luận văn đã phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận và các nội dung cơ bản của pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trên cơ sở đó, tác giả Luận văn đi vào đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, sau 7 năm thực hiện, Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đi vào cuộc sống, phát huy tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động góp phần thực hiện mục tiêu chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Bên cạnh đó, các quy định của Luật cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập trước tình hình thực tiễn hiện nay. Để minh họa cho hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, tác giả đánh giá cụ thể tình hình thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội không ngừng áp dụng các biện pháp để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đảm bảo thu đúng, thu đủ đạt và vượt chỉ tiêu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Công tác giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội đảm bảo đúng chính sách, đúng người, đúng thời hạn. Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội tại địa bàn Thủ đô vẫn là một khó khăn, thách thức lớn mà ngành cần có những công cụ pháp lý hỗ trợ để hạn chế tình trạng này. Các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội ngày càng gia tăng và phức tạp. Công tác khởi kiện đã được triển khai nhưng hiệu quả thi hành án không cao…Từ những kết quả phân tích trên, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và nâng cao hiệu quả thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thành phố Hà Nội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2447
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Việc sử dụng quy chế đặc biệt của WTO về chống trợ cấp hàng hóa xuất khẩu

Việc sử dụng quy chế đặc biệt của WTO về chống trợ cấp hàng hóa xuất khẩu
Other Titles: The use of special regulation of the WTO on countervailing export
Authors: Mai, Hà Uyên
Keywords: Luật kinh tế;WTO;Hàng hóa xuất khẩu;Chống trợ cấp
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 91 tr.
Abstract: Luận văn giải quyết một cách có hệ thống những nội dung cơ bản về Quy chế đặc biệt của WTO về chống trợ cấp hàng hoá xuất khẩu như: khái niệm về trợ cấp, chống trợ cấp, lịch sử và vai trò của Quy chế này đối với các nước đang phát triển, bài học cho Việt Nam từ kinh nghiệm vận dụng Quy chế này tại một số nước như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản… Theo đó, Quy chế đối xử đặc biệt và khác biệt có thể coi là “điểm giao cắt” đặc biệt nhằm mục tiêu hài hòa lợi ích của các thành viên WTO. Hay nói một cách khác, đây là ngoại lệ trong việc áp dụng biện pháp chống trợ cấp đồng thời cũng là sự vận dụng “mềm dẻo” các công cụ trợ cấp được phép. Trong luận văn, chúng tôi phân tích các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam để vận dụng hiệu quả Quy chế trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp. Trong đó, luận văn tập trung nghiên cứu nhóm chính sách ưu đãi đầu tư, tín dụng xuất khẩu, nhóm chính sách hành chính – pháp luật, nhóm chính sách xúc tiến thương mại…; đánh giá về kết quả và các hạn chế của quá trình vận dụng. Ngoài ra, luận văn còn đưa ra được các giải pháp hoàn thiện pháp luật để sử dụng các công cụ trợ cấp phù hợp với Quy chế như: trợ cấp qua công cụ thuế, qua công cụ tín dụng, qua bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, công cụ đầu tư. Đồng thời luận văn cũng đưa ra được các phướng hướng góp phần nâng cao hiệu quả vận dụng Quy chế này trên thực tiễn như: nâng cao khả năng, nhận thức của doanh nghiệp và các hiệp hội, khắc phục hạn chế do địa vị kinh tế phi thị trường đem lại.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2454
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Nguyên tắc công khai, minh bạch trên thị trường chứng khoán theo pháp luật Việt Nam

Nguyên tắc công khai, minh bạch trên thị trường chứng khoán theo pháp luật Việt Nam
Other Titles: The principle of openness and transparency in securities market legislation Vietnam
Authors: Lê, Việt Giang
Keywords: Luật kinh tế;Thị trường chứng khoán;Pháp luật Việt Nam;Luật chứng khoán
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 84 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2476
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)