Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay

Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Hữu Nghị, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Nhàn
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật đất đai;Luật kinh tế;Đất nông nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Khẳng định được tầm quan trọng của đất nông nghiệp trong đời sống xã hội, từ đó nhận thấy yêu cầu cần điều chỉnh pháp luật một cách rõ ràng, minh bạch, chặt chẽ các quan hệ phát sinh trong quá trình thu hồi đất nông nghiệp. Phân tích, đánh giá thực tiễn th (…)
Electronic Resources
93 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật Kinh tế — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51371
Appears in Collections: LAW – Master Theses

Advertisements

Quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân dưới khía cạnh quyền tài sản tư theo pháp luật Việt Nam

Quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân dưới khía cạnh quyền tài sản tư theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 50
Authors: Nguyễn, Quang Tuyến , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thập
Keywords: Quyền sử dụng đất;Quyền tài sản tư;Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Luật dân sự
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 78 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Kinh tế — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic Resources
Hệ thống, tập hợp những vấn đề lý luận chung về quyền tài sản tư. Hệ thống, tập hợp những vấn đề lý luận chung về quyền sử dụng đất và những vấn đề lý luận về quyền sử dụng đất dưới góc độ quyền tài sản tư. Khái quát sự phát triển của các quy định về quyền (…)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51308
Appears in Collections: LAW – Master Theses

Pháp luật về mua sắm công ở Việt Nam

Pháp luật về mua sắm công ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 6 01 05
Authors: Nguyễn, Niên, người hướng dẫn
Phan, Thị Minh Loan
Keywords: Luật kinh tế;Mua sắm công;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 99 tr. + Tóm tắt;Đĩa mềm
Luận văn trình bày một số vấn đề chung về mua sắm công và pháp luật về mua sắm công. Trình bày tổng quan về hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, hình thức và quy trình thực hiện mua sắm công cũng như việc quản lý Nhà nước và thực tiễn tổ chức thực hiện mu (…)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật kinh tế — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50640
Appears in Collections: LAW – Master Theses

Pháp luật về sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam

Pháp luật về sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Doãn, Hồng Nhung , người hướng dẫn
Nguyễn, Danh Kiên
Keywords: Luật đất đai;Đất nông nghiệp;Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Quyền sử dụng đất
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 115 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật Kinh tế — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày một số vấn đề lý luận về sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam. Nghiên cứu và đánh giá thực trạng pháp luật về sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệ (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51272
Appears in Collections: LAW – Master Theses

Hình sự hóa một số việc dân sự, kinh tế – nguyên nhân, giải pháp khắc phục

Hình sự hóa một số việc dân sự, kinh tế – nguyên nhân, giải pháp khắc phục : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn
Nguyễn, Huy Tiến
Keywords: Luật kinh tế;Hình sự;Kinh tế;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2010
Abstract: 111 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm rõ khái niệm và những biểu hiện của hiện tượng hình sự hoá các vụ việc dân sự, kinh tế. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân của hiện tượng hình sự hoá vụ việc dân sự, kinh tế trên hai phương diện xây dựng pháp luật và áp dụng pháp luật. Phương hướng và (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51362
Appears in Collections: LAW – Master Theses

Quản lý cạnh tranh trong kinh tế theo pháp luật Việt Nam

Quản lý cạnh tranh trong kinh tế theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Viết Tý, người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Hiếu
Keywords: Quản lý cạnh tranh;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 83 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở lý luận về hoạt động quản lý cạnh tranh, pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý cạnh tranh. Phân tích làm rõ khái niệm, nội dung chủ yếu của pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý cạnh tranh ở Việt Nam.Thực trạng pháp luật điều c (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51353
Appears in Collections: LAW – Master Theses

Pháp luật về hoạt động cho vay của nhân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Pháp luật về hoạt động cho vay của nhân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Lê, Thị Thu Thủy, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Thủy
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Vay vốn;Ngân hàng thương mại;Doanh nghiệp nhỏ
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 89 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Khái quát chung về khái niệm, đặc điểm, vai trò và những đặc trưng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Phân tích những mặt hạn chế trong quy định hỗ trợ tín dụng cho các DNNVV, những khó khăn của vi (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51348
Appears in Collections: LAW – Master Theses

Các hành vi pháp lý vô hiệu theo pháp luật phá sản ở Việt Nam

Các hành vi pháp lý vô hiệu theo pháp luật phá sản ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Ngô, Huy Cương , người hướng dẫn
Ngô, Thị Hồng Ánh
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Luật phá sản;Hành vi
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 85 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quát về hành vi pháp lý vô hiệu trong pháp luật Việt Nam về phá sản: sự cần thiết quy định các hành vi pháp lý vô hiệu trong pháp luật về phá sản; nguồn gốc và nội dung pháp lý chủ yếu của việc tuyên vô hiệu một số hành vi pháp lý trong pháp luật về p (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51291
Appears in Collections: LAW – Master Theses

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động theo pháp luật lao động Việt Nam

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động theo pháp luật lao động Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Lê, Thị Hoài Thu, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Quản lý nhà nước;An toàn lao động;Luật lao động
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 117 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu làm rõ những nội dung cơ bản của quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn và vệ sinh lao động, đặc biệt là nội dung pháp luật trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao theo pháp luật lao động Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật trong l (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51292
Appears in Collections: LAW – Master Theses

Định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH theo pháp luật Việt Nam

Định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Ngô, Huy Cương, người hướng dẫn
Vũ, Tuấn Anh
Keywords: Luật kinh tế;Vốn;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 79 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
Trình bày những vấn đề lý luận về định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH): Khái niệm và bản chất pháp lý của phần vốn góp của thành viên; phân loại các hình thức định đoạt phần vốn góp; các điều kiện đối với việc định (…)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50440
Appears in Collections: LAW – Master Theses